ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

*** นโยบาย ***
พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวสารกิจกรรม KM รพ.ภูมิพลฯ

ฝึกอบรมและติดตามการทำงาน KM

1/2/2020 11:47:07 AM
คณก.เวชสารสนเทศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ Publisher

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้...

1/30/2019 4:19:48 PM
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมจากกรมจเรทหารอากาศ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้...

1/11/2019 3:07:13 AM
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบงานจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) 10 ม.ค. 62

จัดอบรม Publisher ครั้งที่ ๑ เ...

1/11/2019 3:03:34 AM
จัดอบรม Publisher ครั้งที่ ๑

สาระน่ารู้ (BAH CHANNEL)

ปฏิทินกิจกรรม

Administrator